Results & Support

Here information and results about the Monument project and the Odense concept is shared.

About MeMo by Monument and odense houses

English French Dutch
Download documenten

Meer over het MONUMENT

Het MONUMENT-project (MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology) is een Europees Interreg 2 Zeeën-project dat 11 partners uit Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk samenbrengt. Het project MONUMENT wil steun bieden aan alle mantelzorgers van mensen met dementie die nog thuis wonen. Dit doen we enerzijds door professionele en structurele steun te bieden in Odensehuizen en anderzijds door samen met mantelzorgers op maat gemaakte technologische oplossingen te ontwikkelen.

Het project wil de veerkracht en draagkracht van mantelzorgers versterken zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. MONUMENT baseert zijn aanpak op de Nederlandse Odensehuizen en verrijkt deze ontmoetingsplek met technologische tests en demonstraties. Een digitaal platform, gemaakt door en voor mantelzorgers, maakt informatie, ondersteuning en uitwisseling toegankelijk op afstand.

Wat zijn de resultaten van MONUMENT?

Op 5 (nieuwe) plaatsen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland, kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteuning krijgen vanuit de Odensehuis visie. Voorbeelden zijn het geven van betrouwbare informatie, het ondersteunen van mantelzorgers met praktische tips en natuurlijk het samen ondernemen van ontspannende activiteiten, zoals wandelen in de natuur.

Een digitaal platform (website) in het Engels, Frans, Vlaams en Nederlands, geschreven door en voor mantelzorgers van mensen met dementie. Op het platform is van alles te vinden: informatie over dementievriendelijke activiteiten, interessante boeken en podcasts, technologische hulpmiddelen die het leven met dementie gemakkelijker kunnen maken, ervaringen van andere mantelzorgers en ervaringen met het gebruik van technologische hulpmiddelen.

Demonstraties van bestaande ondersteunende technologie, zoals apps om te helpen bij de dagstructuur of om in contact te blijven op afstand. Mantelzorgers en mensen met (beginnende) dementie kunnen de technologieën uitproberen in het Odensehuis. Op basis van hun ervaringen wordt de technologie aangepast zodat deze precies past bij wat mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig hebben.

De resultaten van het MONUMENT project worden verwerkt in een studie naar de haalbaarheid om Odensehuizen op te richten. Beleidsmakers en andere geïnteresseerden kunnen deze informatie gebruiken als zij erover denken om ook een Odensehuis op te richten.

Welke voordelen heeft MONUMENT? Op meer plaatsen in het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Nederland komen inloophuizen of activiteiten die aansluiten bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen betrouwbare en bruikbare informatie, ze worden ondersteund bij hun zorg voor een naaste met dementie en er is aandacht voor vrije tijd en ontspanning Via het digitale platform kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers informatie vinden, bijvoorbeeld over dementievriendelijke activiteiten en interessante boeken en podcasts. Via het digitale platform kunnen mantelzorgers ervaringen met elkaar uitwisselen. In Norfolk komt een aangepast wandel- en recreatiegebied waar mensen met dementie en hun mantelzorgers in een prettige en veilige omgeving samen kunnen recreëren.

Er komt technologie voor monitoring op afstand beschikbaar, die aansluit op de behoeftes van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De technologie kan worden uitgeprobeerd in het Odensehuis en wordt ingezet op het moment dat het nodig is. Voor beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden wordt een leidraad geschreven over hoe het MONUMENT Odense model gerealiseerd kan worden.

Wat is het Odense concept? Een Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende en/of jong) dementie en hun familie en vrienden. In een Odensehuis worden samen activiteiten ondernomen, steunt men elkaar en is er ruimte voor informatie en advies. Een Odensehuis is een laagdrempelig inloophuis waarbij mensen zelf bepalen wanneer ze komen en wat ze doen. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar mensen met beginnende dementie en hun naasten zich’ thuis’ kunnen voelen. Er zijn vele vrijwilligers actief. Ieder draagt volgens de eigen talenten bij. Er is minstens één beroepskracht aanwezig met een coördinerende, faciliterende en ondersteunde rol.

In het Odensehuis is er ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Het Odensehuis biedt ondersteuning aan mensen met dementie, maar ook aan hun mantelzorgers, bijvoorbeeld in de vorm van lotgenotengroepen. Mantelzorgers delen hun kennis en ervaring. Hierdoor ondersteunen ze elkaar en verstevigen ze hun eigen netwerk.

Download documenten

Beleidsmakers en geïnteresseerden vinden hieronder richtlijnen en aanbevelingen getrokken uit het MONUMENT project.

Documenten Beschikbare talen voor download
360° Virtual Tour
360° Visite virtuelle
360° Virtuele rondleiding
English
Français
Nederlands
Adaptation works Pilot case City of Mechelen Nederlands
Adaptation works Pilot case National Trust English
Consolidated cross-border case study report English
Demos making existing assistive technology (TRL9) accessible English
Developing the digital platform MeMo by Monument English
Final publication of the project
Publication finale du projet
Eindpublicatie van het project
English
Français
Nederlands
Norfolk Pilot full Evaluation summary English
Norfolk Pilot full Evaluation English
Pilot Case Studies English
Policy report English
Report on co-creation sessions for technology and pilot outcomes English
Socio-economic feasibility study
Étude de faisabilité socio-économique
Sociaal-economische haalbaarheidsstudie
English
Français
Nederlands

Discover the odense houses

United Kingdom Gressenhall Farm & Workhouse
France Hautmont
Flanders Mechelen
The Netherlands Odensehuis Walcheren (Vlissingen)
United Kingdom Reed Barn, Peckover House, Wisbech, Cambridgeshire
Flanders Virtual Tour Odense houses MONUMENT Project